1213 Tuotanto vihr.takki, HYG 2

gasellfirma 2016 logo